Blog

dobre artykuły tematyczne

Posted by admin | Listopad - 30 - 2016 | Komentowanie nie jest możliwe

Pieczątki są komponowane przeważnie po to, by przekazywać istotne informacje związane z prowadzoną aktywnością firmową. Największą grupę zamawianych artykułów stanowią pieczątki nagłówkowe stosowane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, lub przygotowania listów i rozliczeń. Pieczęcie nagłówkowe muszą zawierać imię i nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci i nazwę firmy i dane adresowe. Nieraz umieszcza się adres siedziby firmy, adres do korespondencji czy adres strony internetowej i poczty elektronicznej oraz telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe używane do poważnej korespondencji oficjalnej zawierają na ogół nazwę oraz adres siedziby firmy, wielokrotnie także NIP oraz REGON. Tu na pewno reklama słupsk są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wskazanych postępowaniach przed urzędami czy innymi firmami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane obejmują, z reguły, wszystkie informacje o lokalizacji i możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno niemniej jednak uzupełniać je wszelakimi innymi informacjami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Comments are closed.